700-Lecie

byslaw

Jest taka wieś malowniczo położona,
gdzie każda istota pod jej wpływem jest rozkojarzona.
Jest taka wieś, która swego uroku Borom Tucholskim dodaje,
tu każde miejsce bliskim sercu się staje.
W niej szum fal jeziora rozlega się dookoła,
a piękna plaża urokiem swym woła.
To miejsce na cześć Zbysława – BYSŁAWIEM nazwano.
Hanna Śledź

W związku z obchodami jubileuszu naszej wsi na zebraniu wiejskim został powołany Komitet Wykonawczy 700-lecia Bysławia. W skład jego wchodzą :

1) Włodzimierz Dębicki – przewodniczący zespołu
2) Janina Ostrowicka – sekretarz zespołu,
3) Feliks Bonk – skarbnik zespołu,
4) Alojzy Ornowski – członek,
5) Jagwiga Pik – członek,
6) Franciszek Szrajber – członek,
7) Wojciech Słupiński – członek,
8) Argymir Iwicki – członek – dziennikarz,
9) Hanna Śledź – członek.

Następnym etapem było zawiązanie się Społecznego Komitetu Obchodów 700-lecia, którego przewodniczącym został Janusz Kiedrowski, a jego zastępcą Alojzy Ornowski.
W skład jego łącznie z zespołem wykonawczym wchodzi 46 członków i są to :
1) Lucyna Andrysiak – przewodnicząca Sejmiku woj. kujawsko-pomorskiego,
2) Barbara Hyla-Makowska – poseł na Sejm RP,
3) Dorota Maria Kempka – senator,
4) Waldemar Achramowicz – marszałek Sejmiku,
5) Jan Szopiński – v-ce marszałek Sejmiku,
6) Eugeniusz Kłopotek – poseł na Sejm RP,
7) Andrzej Wegner – starosta tucholski,
8) Wojciech Ziółkowski – przewodniczący Rady Powiatu Tuchola,
9) Renata Basta – radna Sejmiku woj. kujawsko-pomorskiego,
10) Michał Skałecki – wójt Gminy Lubiewo,
11) Janusz Kiedrowski – przewodniczący Rady Gminy Lubiewo,
12) Antoni Górecki – sołtys Bysławia,
13) Zygmunt Politowski – komendant wojewódzki PSP,
14) Jerzy Pietrzak – komendant powiatowy PSP w Tucholi,
15) Roman Kaźmierczak- komendant wojewódzki PSP (mazowieckie),
16) Dariusz Wojnowski – dyrektor Biura KG PSP,
17) Roman Pawłowski – prezes wojewódz. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki,
18) Bronisław Kłosowicz – honorowy prezes OSP Bysław,
19) Zygmunt Pownuk – honorowy prezes OSP Bysław,
20) ks. Aleksander Ostrowski – proboszcz Parafii Bysław,
21) Krystyna Milczewska – emerytowana nauczycielka,
22) Adam Ostrowicki – prezes OSP Bysław,
23) Janina Zielińska – przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kobiet,
24) Alfons Kobierowski – emerytowany mistrz ślusarski,
25) Julian Topoliński – emerytowany rybak,
26) Melania Piasek – emerytowany rolnik,
27) Jerzy Glazik – emerytowany rolnik,
28) Janina Klejbor – emerytowany rolnik,
29) Irena Giersz – emerytowany rolnik,
30) Edward Muntowski – rolnik,
31) Eugeniusz Kołodziejski – prezes RSP Bysław,
32) Marian Glazik – emeryt, przewodniczący GRN Bysław,
33) Jerzy Ortmann – Towarzystwo Ubezp. i Reasek. Warta, Gazeta Tucholska,
34) Hanna Urban – dyrektor Szkoły Podstawowej w Bysławiu,
35) Roman Chmara – dyrektor Gimnazjum w Bysławiu,
36)Pawłowski – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich,
37) Adam Wenda – nadleśniczy Nadleśnictwa Zamrzenica.

Dnia 24.11.2000 r w Domu Strażaka odbyło się uroczyste, pierwsze zebranie Komitetu Obchodów 700-lecia, na którym członkowie otrzymali AKTY POWOŁANIA.

aktpow

Spotkanie przebiegało w rodzinnej atmosferze. Członkowie Komitetu deklarowali swoją pomoc w przygotowaniu obchodów naszego święta, min. zabrała głos :

Lucyna Andrysiak – przewodnicząca Sejmiku wojewódzkiego – była pełna zachwytu dla naszej miejscowości – „To ewenement, że tak mała miejscowość organizuje obchody swoich urodzin. Robią to miasta i miasteczka, ale niezbyt często zdarza się, aby uczyniła to wieś i to w dodatku nie będąca siedzibą gminy”- powiedziała.

Bardzo jesteśmy wdzięczni za tak miłe dla nas słowa, ale BYSŁAW jest mimo wszystko dużą miejscowością. Pod względem liczby mieszkańców zajmujemy czwarte miejsce
w powiecie i ze swej strony deklarujemy, że zrobimy wszystko, aby nasz jubileusz był niezapomnianym wydarzeniem i na długo pozostał w naszych sercach.

byslaw2a

Członkowie Komtetu od lewej :
L. Andrysiak, J. Szopiński, R. Basta, M. Skałecki
byslaw2c
W. Dębicki wręcza AKT POWOŁANIA Pani Irenie Giersz
Inauguracyjna impreza urodzinowa odbędzie się dnia 16 czerwca 2001 r. Aby jej przebieg uświetnić, a co za tym idzie zdobyć środki finansowe na koszty związane z przygotowaniem święta, wydaliśmy kalendarz o Bysławiu w nakładzie 600 egzemplarzy. Każdy z nich został sprzedany jako cegiełka naszego przedsięwzięcia. Oprócz tego na wiosnę planujemy zasadzenie na naszym terenie 70 szlachetnych drzew. Prawo do zasadzenia każdego z nich będzie można wykupić sobie w drodze licytacji. Nabywający takie prawo otrzyma dwa Certyfikaty, jeden z nich do rodzinnego archiwum, drugi zaś wraz ze zdjęciem będzie zakopany w butelce pod wylicytowanym drzewem. Aby naszą miejscowość upiększyć i nadać jej trwały ślad naszego święta, nieopodal cmentarza, na skwerku przy trasie w kierunku Tucholi powstanie Lapidarium, tzn. z 7 ogromnych kamieni, z czego każdy z nich ma przedstawiać 100 kolejnych lat, utworzymy bryłę. Obok niego powstanie droga i parking. Uroku całości dodadzą zasadzone drzewa i zasiana trawa. W dniu 23 lutego odbędzie się wyjątkowy BAL 700-lecia zorganizowany przez Komitet Wykonawczy 700-lecia wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Bysławiu. Bal przewidziany jest na 180 osób i strojem obowiązkowym jest przebranie karnawałowe.