Przeobrażenia powojenne

Po zakończeniu II Wojny Światowej przemysł w powiecie tucholskim był słabo rozwinięty. Taki stan rzeczy był adekwatny do sytuacji gospodarczej
w samym Bysławiu i najbliższej okolicy. W 1959 r. ponownie istniała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bysławiu, która po raz pierwszy została założona
w 1925 r. W 1972 r. połączyła się z OSM w Tucholi. Tutaj wyrabiano bardzo smaczne twarde sery (żółte). Jednym z wyróżniających się zakładów w Tucholi był działający od 1945 r. zakład naprawiający maszyny i ciągniki rolnicze. Dnia 21 listopada 1964 r. otworzył on swoją filię w Bysławiu. Rok później zmienił swoją nazwę na Państwowy Ośrodek Maszynowy (POM) i należał do najbardziej dynamicznie rozwijających się zakładów państwowych w całym powiecie.

W swojej branży był on jednym z najlepszych w kraju i w latach 1957 i 1958 otrzymał dwukrotnie sztandar przedsiębiorcy za zajęcie I miejsca.
Inną gałęzią działalności związaną z bezpośrednią produkcją rolniczą była spółdzielczość produkcyjna. Na początku lat pięćdziesiątych zgodnie z uchwałą Biura Politycznego KC PZPR z października 1949 r. zaczęły powstawać spółdzielnie produkcyjne. W lutym 1953 r i w marcu wspomnianego roku założono w Gminie Bysław trzy Spółdzielnie Produkcyjne w Klonowie, Wełpinie oraz
w Bysławiu, którą nazwano imieniem „8-go marca”.
W głównym etapie rozwoju tego ruchu w powiecie tucholskim istniały 24 spółdzielnie produkcyjne. Obecnie w powiecie działają już tylko dwie. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Zwycięstwo” i druga w Bysławiu im „8 marca”.
Kolejnym godnym wspomnienia i odnotowania jest fakt istnienia i działania Kółek Rolniczych. Około roku 1895 Albert Pryl zakłada w Bysławiu Kółko Rolnicze. Uchwała Biura politycznego KC PZPR i Prezydium NK ZSL z czerwca 1965 r. zalecała koncentrację sprzętu maszynowego i usług mechanizacyjnych dla wsi, wytyczają zasady tworzenia międzykółkowych baz maszynowych (MBM).
Od 1 lutego 1974 r. rozpoczęła działalność pierwsza w powiecie tucholskim Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Lubiewie. W skład SKR w Lubiewie weszło 11 kółek rolniczych działających w poszczególnych wsiach gminy Lubiewo, filia POM w Bysławiu oraz MBM w Bysławiu, Lubiewie i Suchej. Prezesem nowo powołanej Spółdzielni został Zygmunt Pownuk z Bysławia.
Na początku lat pięćdziesątych powstały sklepy branży tekstylno-obuwniczej w Bysławiu.
W dziedzinie szeroko pojętej oświaty i kultury na uwagę zasługuje fakt, że
w kwietniu 1956 r. wieś Bysław otrzymała stałe kino „Junak”, które mieściło się
w salce parafialnej. Również w miejscowości działało jedno z ośmiu przedszkol wiejskich. Masowo szkolono rolników w latach sześćdziesiątych w szkołach przysposobienia rolniczego. Już przed rokiem 1950 zaczęła w Bysławiu działać świetlica wiejska. W tym okresie był bardzo żywy ruch teatrów amatorskich. Przedstawiano wiele sztuk teatralnych uczestnicząc w licznych konkursach.

Bysław podobnie jak powiat tucholski swoją przyszłość upatrywał i nadal myśli
o turystyce.W latach sześdziesiatych Powiatowa Rada Narodowa w Tucholi przystąpiła do przebudowy na bazę turystyczną pałacyku w Teologu. Powstały tu hotel turystyczny wraz
z restauracją, a w przebudowanym budynku gospodarczym urządzono salę widowiskowo-sportową. Zbudowany został hangar na sprzęt wodny, urządzono plażę i pole namiotowe. W 1972 r. rozbudowano ośrodek. Powstał tu nowoczesny pawilon noclegowy i druga sala restauracyjna wraz z barem. Po rozbudowie Ośrodek w Teologu dysponował 164 miejscami w Domu Wypoczynkowym i 116 miejscami na polu biwakowym. Ponadto przez wiele lat w samej wsi Bysław było kilkadziesiąt kwater prywatnych.