Szkolnictwo

Około 1670 roku istniała szkoła parafialna przy kościele. Na początku XIX w. szkoła ludowa spod opieki kościoła dostała się w administrację sfer rządowych pruskich. Według naocznych świadków około 1840 r. była szkoła zbudowana z drewna z małymi okienkami. Posiadała dwie klasy i mieszkanie dla nauczyciela. Znajdowała się przy uliczce prowadzącej do kościoła. W roku 1866 wybudowano w innym miejscu, przy szosie świeckiej, obecną szkołę murowaną o dwóch klasach i jednym mieszkaniu dla kierownika szkoły (strona południowa). W kilka lat potem dobudowano drugie skrzydło z północnej strony. Tam również istniały dwie klasy i mieszkanie, ale dla nauczyciela ewangelika, którego sprowadziły do Bysławia władze niemieckie.
Do roku 1874 nauka w szkole odbywała się w języku polskim i niemieckim. Od tego czasu nauczano tylko w języku niemieckim pozostawiając naukę religii w języku polskim.
W roku szkolnym 1906/1907 władze niemieckie zniosły w szkole nauczanie religii katolickiej w języku polskim. W odpowiedzi na takie posunięcie wszystkie dzieci z wyjątkiem jednej rodziny zareagowały strajkiem, który polegał na tym, że milczały one na lekcjach religii i pacierz mówiły po polsku. Do przywódców strajku należeli uczniowie Franciszek Jerka i Jan Różański. Strajk trwał od listopada 1906 do stycznia 1907 r.
Po kapitulacji Niemiec szkoła pozostała nadal w rękach niemieckich. Za staraniem miejscowych obywateli tj. : Porazińskiego Franciszka, Sterca Loeona wprowadzono w nauczanie język polski 2-3 godziny dziennie. Resztę godz. uczono w j. niemieckim. Od lutego `1920 r. szkoła staje sie 5-ciu klasową szkołą polską.

Grono nauczycielskie w Szkole Polskiej w Bysławiu w 1920 r :

1/ Synakiewicz Julian – kierownik szkoły
2/ Chylewska – siła pomocnicza
3/ Szynkowska – siła pomocnicza
4/ Kurecka Stanisława – siła pomocnicza
5/ Hoppówna Antonina – siła pomocnicza.
Janina Stercówna zorganizowała kurs bezinteresownie i uczyła języka polskiego i historii Polski. Kurs trwał przez zimę i uczęszczało na niego około 25 osób. Lekcje odbywały się codziennie w sali p. Łyczywka.
Od roku 1931 szkoła w Bysławiu staje się pod względem organizacyjnym 7-mio klasową (III-go stopnia). Kierownikiem tejże szkoły do czasu wybuchy II Wojny zostaje Franciszek Woelk.

Grono nauczycielskie w 1931 r :

1/ Franciszek Woelk – kierownik szkoły
2/ Maria Woelkowa – nauczycielka
3/ Maria Redlarska – nauczycielka
4/ Bronisław Redlarski – nauczyciel
5/ Helena Kuczmańska – nauczycielka

Nowa szkoła

Dnia 01 września 2000 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w nowej szkole. Nasze marzenie nareszcie się spełniło.

prawa.1