IV Turniej Sołecki – Halowa Piłka Nożna dla zawodników ponadgimnazjalnych.

turniej sołecki