Sołectwo

Sołectwo Bysław obejmuje dwie miejscowości: Bysław i Teolog.

Sołtys

– Wojciech Słupiński

Skład Rady Sołeckiej:

– Henryk Hoppe (przewodniczący Rady Sołeckiej)

– Dawid Krzyżelewski

– Damian Ortmann

– Michał Kutowski

– Wioleta Krause