Lata 90-te

W latach 90-tych na terenie Bysławia wybudowano Dom Strażaka, oczyszczalnię ścieków, stelefonizowano wieś oraz praktycznie całą gminę. Również jako pierwsza gmina w powiecie posiada ona pierścieniową sieć hydrantową
z trzema ujęciami wody : Bysław, Lubiewo, Sucha.
W połowie lat dziewięćdziesiątych prywatni inwestorzy wybudowali w Bysławiu nowoczesną stację paliw z zapleczem handlowym. Powstał również Dom Handlowy „WODNIK” i cała sieć sklepów wielobranżowych o wysokim standardzie handlowym.
Duży dynamizm inwestycyjny, ale przede wszystkim programowy w okresie letnim dał się zauważyć na plaży w Bysławiu.